Kezdőlap » Hegedűs Pál: A 2007. évi tanfolyam értékelése

Hegedűs Pál: A 2007. évi tanfolyam értékelése

A 2007. évi tanfolyam értékelése
Hegedűs Pál

2006. őszén fogalmazódott meg egy zsinagógai tanfolyam ötlete. Az alapvető célkitűzés a zsidóság hagyományos életvitele gyakorlati részének megismertetése volt. úgy tűnt, hogy erre még a zsinagógába rendszeresen járóknak is viszonylag kevés lehetőségük van. Ezzel párhuzamosan – és ez volt a fő motiváció – 5-10 zsinagógába járó, vagy ahhoz lazábban kötődő, a betérést komolyabban fontolgató ember igényelte is ezt. Úgy érezték, hogy a betérési procedúra során szinte kizárólag elméleti, könyvekből megszerezhető, de nem megélt tudásra tesznek szert.
A tanfolyam 2007-ben elindult, ez az írás egy reflexió az első évére.
Az év elején elkészített tanmenet végül nem csak a gyakorlati elemeket tartalmazta, hanem egy átfogó zsidóságképet kívánt adni, de elsősorban az alapokra koncentrált. Nem került bele két, a hagyományos zsidóság szempontjából fontos elem, az ima és a nida (nők rituális tisztasága). Az ima azért nem, mert az amúgy is általános zsinagógába járás ennek a gyakorlati oldalát meg kell adja. A nida pedig a téma kényes volta miatt. Szerencsésebb, ha ezeket a törvényeket négyszemközt vagy teljesen különnemű társaságok tanulják. Persze mindkettőről kell beszélni, de a részletességüket nem tartottam fontosnak.
A gyakorlati elemeket a kasrut (kóserság), a szombat és az ünnepek jelentették volna. Egyedül a peszáchi nagytakarítás megszervezése jelentett sikert ezen a területen. A többiben való részvétel csak „maszek” keretek között működött, a résztvevők személyes meghívásával. A peszáchi takarítást viszont minden résztvevő nagyra értékelte, a fogadó családok is örömmel vettek benne részt.
A tanfolyamot kísérletileg községünk tagjaiknak havi 500, külsősöknek havi 1200 forintos tandíjjal indítottuk. Úgy tűnt, ez nem jelent megterhelést senkinek sem, az oktatás költségét viszont ez sem fedezi. (a minimális hozzájárulást állapítottuk meg ebben az összegben (RZ))

Otthont a Károli téri zsinagóga biztosított, ezért nem kért bérleti díjat. Viszont a fenti tandíjrendszer ösztönözte a hallgatókat a zsinagógai tagságra. Emellett a zsinagóga új híveket is szerezhetett, bár ez nem tartozott a tanfolyam céljai közé. Az előadók is mind a zsinagóga tagjai, egyikük a rabbija volt. A tanfolyam díjának a beszedése nem volt rendszeres, ennek az átláthatóbbá tétele fontos lenne a jövőben.

A tanfolyam végül 29 másfél órás alkalomból állt, ebből egy ismerkedés volt. Egy alkalomról nem készült jelenléti ív. A maradék 28-on az átlaglétszám 6,75 fő volt. Nagy különbség volt a kezdeti, tavaszi, mocé sábeszra (szombat kimenetele) eső 8 alkalom (10,5 fő), a nyári 13 alkalom (4,8) és az őszi mocé sábeszre eső 7 alkalom (6,6) között. A nyáron amúgy is kevésbé értek rá az emberek, a többi alkalommal viszont a mocé sábesz jól bevált, a korai naplementék miatt.
A hangulat végig jó volt, az óra eleji ismétlő teszteknek jó volt a visszhangjuk. A hallgatók elfogadták az előadók autoritását.
Az írásbeli dolgozatok, amelyeket minden anyagrész lezárására terveztem, nem váltak be. Egyetlenegyszer kértük meg a hallgatókat írásbeli munkára, a történelem rész lezárásaként. Csak néhány dolgozat született és részben nagy sokára. Egyrészt emiatt, másrészt a hallgatóság nyári szétforgácsolódása miatt a többit elhagytuk. Mindemellett most is úgy gondolom, hogy egy komoly tanfolyamnak ezek részei kell legyenek.
Az értékelőlapok alapján a tanfolyam sikeresnek mondható, mindenki ajánlaná másnak is.
Összesen 31-en voltak jelen legalább egyszer, legalább három alkalommal 19-en, tíznél többször 6-an voltak. A legszorgalmasabb hallgató 24-szer volt jelen.
A nem teljesen tisztázott adminisztráció miatt nem lett pontosan megállapítható a résztvevők által befizetett díjak összege.
Oktatók voltak: Hegedűs Pál (16 óra), Radnóti Zoltán (9 óra), Limbek Réka, Fonó Róbert és Nádas Eszter (1-1 óra).
Fontos mellékszál a tanfolyamhoz kapcsolódóan, hogy a European Masorti Beit Din vezetője elfogadta a tanmenetet (ha az imát is beillesztjük) az általa végzett betérésekhez tartozó alapozó képzésként. Várhatóan a tanfolyamra járók közül néhányan 2008-ban be is fognak térni ezen bét din égisze alatt.