Kezdőlap » A rabbi válaszol » Amit Pészáhról tudni kell » kovászos adás-vételi szerződés

kovászos adás-vételi szerződés

Peszáh egyik fontos és szigorú előírása, hogy nem lehet a birtokunkban semmilyen hámecosodásra alkalmas dolog, ezért szokás azokat eladni, hogy ne kelljen megsemmisíteni.

Hámecnek, kovászosnak nevezünk minden olyan anyagot, mely az öt fő gabonából (búza, árpa, rozs, tönköly, zab) készült és folyamatosan legalább 18 percig vízzel volt érintkezésben.

Az áskenáz, közöttük a magyarországi zsidóság, tilalmasnak tekinti még peszáh napjaiban a rizst, a babot és általában a hüvelyes növényeket, valamint az ezekből készült lisztet is.

A hámec eladásához készül egy szabályos adásvételi szerződés (stár mehirát hámec) és ezen okirat tanúsítja, hogy egy nem zsidónak, előleg ellenében eladtunk minden hámecos termékeket, mely a birtokunkban volt.

Az adásvételi szerződésben rendszerint kikötésre kerül, hogy amennyiben a vevő a teljes vételárat nyolc nap elmúltával (peszáh napjai) nem egyenlíti ki, akkor az ügylet semmisé válik és az “áru” visszakerül az eredeti tulajdonoshoz.

Ezen adásvétel nyilvánvalóan csak a nagy mennyiségű hámecos dolgokra vonatkozik, a lakás és a ház kitakarítására az ünnep “bejövetele” előtti este (niszán tizenharmadika) kerítünk sort. A hámec keresése, kutatása (bedikát hámec) a már előzőleg gondosan kitakarított lakásban megy végbe, hagyományosan gyertyával a kézben. Ha valahol még található hámec (szokás előzőleg néhány kenyérmorzsát elrejteni, hogy ne mondjunk hiábavaló áldást), akkor azt tollseprűvel egy fakanálra ráseperjük, majd egy fehér szövetbe gondosan bekötözzük.

E tevékenység célja, hogy egyértelművé tegyük, hámec mentes immár minden, nincs a tulajdonunkban semmilyen erjedésre hajlamos dolog. Másnap kora délelőtt (niszán tizennegyedikén) az összegyűjtött hámecot a szabadban elégetjük, megsemmisítjük (biur hámec) és teszünk egy nyilatkozatot (Kol hámirá…), hogy nincs birokunkban immáron semmilyen hámec.


Szerződés a Chámec eladásáról.
Mi alulírottak a mai alulírott napon a következő szerződést kötjük:
1.
Alulírott (vevő) úr (Bp. …………………..) haszonbérbe veszi (eladó) úr (Bp. ………………….) lakásának előszobájában található szekrényének a felső részét, illetve a szobát, ahol a mosógép található (stb, stb, stb), a mai alulírott nap 20.00 órától fogva ……………….. 21.00. óráig, 10 000, azaz tízezer forintért, és ezen idő alatt (vevő) úr tetszése szerint rendelkezhetik a nevezett szekrénnyel, illetve szobával.
2.
Miután (vevő) úr, ezen szerződés által, a nevezett szekrénnyel, illetve szobával mint saját birtokával, rendelkezik, egyszersmind megveszi (eladó) úrtól a nevezett szekrénnyel, illetve szobával együtt (eladó) úr birtokában bárhol található, akár e városban, akár máshol létező savanyu és kovászos élelmiszereket, valamint minden savanyu és kovászos anyagokat, melyek (eladó) úr eszközei vagy edényeihez vannak tapadva, további 10 000, azaz tízezer forint vételárért, mely árucikkek az idézett szekrénnyel, illetve szobával együtt (vevő) úr teljes birtokába kerülnek.
3.
(Vevő) úr, (eladó) úrnak foglalóul átadta a vételár 5 %-át, azaz 1 000 forintot azaz egyezer forintot és egyszersmind a vevő az eladóval megegyezett, a lakásba való bejárásról.
A bérbe vett szekrényt, illetve szobát, mint a megvett tárgyakat (vevő) úr megvásárolta és birtokába kerültek ezért minden felelősséget magára vállalt.
4.
(vevő) úr kötelezi magát a hátralékos összeget legfeljebb ……….. 21.00. óráig biztosan készpénzben kifizeti, amennyiben ez nem történne meg, a fenti szerződés érvényét veszíti.
5.
Kötelezzük magunkat, hogy e szerződést pontosan meg fogjuk tartani és bármilyen esetben minden törvénynek magunkat alá fogjuk rendelni.

Budapest, 200……….

vevő eladó