Kezdőlap » Hírek » BS Választá[email protected] – merre tovább???

BS Választá[email protected] – merre tovább???

10309174_818057251565085_6938952769560367230_nJelöltek a körzet elöljáróságára:

A megválasztott elöljárókból (6 fő) és a rabbi(k)ból áll a körzet elöljárósága, azaz a vezetőség.
Az ő feladatuk, hogy biztosítsák a körzet működését, biztos hátteret teremtsenek a vallási élethez, oktatási programokhoz és minden a zsinagógához, a közösséghez, közösség tagjaihoz kapcsolódó eseményhez az elkövetkező 4 évben.

Jelölt neve Programja
Burián Barbara kép
Burián Barbara

2011-ben jártam először a Bét Sálom Zsinagógában. Az első pillanatban éreztem, hogy otthon vagyok, hogy ide szeretnék tartozni. Ezért is nagyon megtisztelő, hogy a közösség tagjai jelöltek elöljárónak. Az elmúlt években csodálatos élményeket kaptam a zsinagógától, éppen ezért teljes szívvel és lélekkel azon leszek, hogy minél többet tehessek, minél többet adhassak vissza a Bét Sálom Zsinagóga közösségének.

További részletekért kattintson ide

VOLT-Grisztel
Grisztel András

Nemrég jöttem rá (egyik dvar torában is elhangzott!), hogy felelősséggel tartozik az ember a közösségnek. Ez a felismerés egybecseng az életkorommal is (40+). Ezért döntöttem úgy hogy igény esetén, szívesen részt veszek a templomkörzet vezetőségének munkájában, illetve a BZSH és MAZSIHISZ munkájában. Örülnék, ha Horváth Jocó lenne újra az elnök. Őt szeretném támogatni a célok megvalósításában, közösségépítésben.

További részletekért kattintson ide


Horváth Jocó

2008 óta vagyok a Lágymányosi Zsinagóga tagja feleségemmel és két gyermekemmel.
A BME Építőmérnöki karán szereztem a mérnöki, a Társadalomtudományi karon a tanári diplomámat. Saját mérnöki tanácsadó cégemben dolgozom 2004 óta.
A zsidó közéletben 1995 óta veszek részt önkéntesként. 1998 és 2010 között (12 évig) voltam vezetője a Maccabi Vívó és Atlétikai Clubnak, a Lágymányosi zsinagógának (Bét Sálom) 2011 óta vagyok a vezetője.
2011. májusában elindult a zsinagóga épületének felújítása és az 50 milliós projekt (koncepció kialakítása, tervezés, adomány és támogatásgyűjtés, közbeszerzés, kivitelezés) 10 hónap alatt be is fejeződött.
Azt gondoltam, ez majd hosszú évekre megoldja a közösség helyigényét. De most, 4 év után újra azon kell gondolkodni, hogy miként lehet bővíteni az épületet. Mert sikerült növelni a zsinagógába járók számát programokkal, tanítással, közösségi eseményekkel. És ehhez nem kellett sok minden, „csak” befogadni a közösség tagjainak kezdeményezéseit és stabil gazdálkodást folytatni.
Külön öröm számomra, hogy a zsinagógánk úgy tud szigorúan hagyománytisztelő lenni, hogy közben nagyon modern is.
Szeretném, ha a következő négy évben is hasonló elvek mellett működne a Bét Sálom.
Ha ennek részese lehetek vezetőként, az megtisztelő lenne számomra.


Jávor Judit
Köszönöm a megtisztelő bizalmat a jelöléshez.
1966-ban születtem, az akkor szokásos felállás szerinti családba. Nagyszüleim vallásosak; anyai nagymamám kóser háztartást is vezetett – szüleim párttagok. Én azért úgy emlékszem, hogy kóser konyhában nőttem fel.
Identitásomat mindig igyekeztem megtartani – nem dicsekedtem vele, de nem is titkoltam. 1996-ban kötött házasságomban 1998-ban született Ádám nevű fiam, akit 2005-ös válásom óta egyedül nevelek.
Több tanári diplomám is van matematika-fizika és angol szakon. Hobbim a színház, a rivalda mindkét oldalán. Ennek a közösségnek 2007 óta vagyok a tagja, azóta járok rendszeresen. Az elöljáróságba való megválasztásom esetén a már meglévő élénk vallási élet mellett törekednék kulturális programok megszervezésére is (pl. a régóta tervezett filmklub, előadó művészek meghívása stb.).
A már elkezdett főzőtanfolyam folytatása és a nem munkanapra eső pénteki barchesz sütések is fontosak számomra. Nyitott vagyok minden olyan ötletre, ami az együttalkotást szorgalmazza, bármi legyen is az alkotás eredménye. Közös kirándulásokban is gondolkodom. Ennyit írnék magamról. Üdv, Judit

Kertész Gábor

Kedves Hittestvéreim!

Kertész Gábor vagyok, civil életemben mérnök, főiskolai tanárként mentem nyugdíjba, jelenleg pénzügyi tanácsadóként dolgozom.

Jó 60 éve élek zsidó közösségekben. 1997-2011 között hitközségi elnök voltam Nyíregyházán, 2010-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztre terjesztettek fel, amire a munkám alapján büszke vagyok, a felterjesztők személyére kevésbé.

Közel 10 évig tagja voltam a MAZSIHISZ vezetőségének, így ismerem azokat a személyi, szervezeti gondokat, melyek máig feszítik a magyar zsidóságot. Ebből adódóan tudom-sejtem, hogy annak a még kisebbségben lévő csapatnak mi lenne a feladata azon cél érdekében, hogy olyanná alakuljunk, mely vonzóvá teszi a zsidó vallási, oktatási kulturális intézményeket a vallásos és szekuláris zsidó emberek számára egyaránt.

Küldöttként a Bét Salom zsinagóga érdekeit, elképzeléseit kívánnám képviselni természetesen saját véleményem nyílt kifejtése mellett.


Lackó András
Köszönettel elfogadom a T. VB felkérését és remélem a következő időszakban is tudok valamit tenni a Közösségünkért.  
Eddig legfőbb célom az volt, hogy ne tünjön el nyomtalanul a zsidó hit- és közösségi élet Budapesten, legyen utánpótlás. Szerencsére ma már sokkal jobb a helyzet, mint amikor a “Karoli”-ba kezdtem járni.
Mára egy igen aktív pezsgő életű kile alakult ki a Bét Salomban. Ebben a közösségi életben szeretnék úgy résztvenni, hogy ez a fejlődés minden tekintetben töretlen legyen. Szeretném a generációk együttműködését tovább fejleszteni. Szívesen veszek részt a vallási hagyományok továbbvitelében, átadásában. De nem tőlem távol a modern világ és élet ezzel való szimbiozisának kérdésköre sem. Úgy érzem vezetői, műszaki- és élet tapasztalataimmal is szolgálni és támogatni tudom a vezetőséget, közösségünket .

Megyeri András
Megyeri András Jonatán vagyok, immáron 3 éve, mióta a környéken lakom a Bét Sálom zsinagógába járok és látom el az előimádkozói feladatokat, jellemzően szombatokon és az ünnepeken, de sokszor hétköznapokon is, ezek mellett rendszeresen Misna órákat tartok.

39 éves vagyok, két saját és két nevelt gyermekem van, akik szintén akítv tagjai a közösségnek. A két nagyobbiknak, Daninak és Hannának bár illetve bát micva avatója is a zsinagógában volt, Panni lányom bát micva avatását szintén itt tervezzük megünnepelni idén tavasszal, két év múlva természetesen Palkó bár micva ünnepsége is minden bizonnyal a Bét Sálomban lesz.
Közel 10 évet tanultam orthodox jesivákban az Egyesült Államokban, jelenleg rabbivizsgámra is készülök.
Feleségemmel, Szilánk Zsuzsával az elmúlt másfél éves időszakban már az elöljáróság tagjai voltunk, azt gondolom sok pozitív változásban volt kezdeményező szerepünk, melyek a közösség javát szolgálják a mai napig. Javult a konyhánk kósersági színvonala, egy Tóra tekercset kijavíttattunk (ezzel használatra alkalmassá tettünk), sok szép ünnepi összejövetel és minőségi programok valósultak meg, zsinagógánk vallási és közösségi élete sokat fejlődött, hogy csak néhányat említsek.
A további években is ambicionálom az elöljárósági pozíciót, mert ahogy eddig is, aktívan részt kívánok venni a közösségi feladatokban, formálni és alakítani annak a zsinagógának az életét, amelyikben imádkozom.
Terveim közt szerepel az eddigieknél több oktatási program, melyben részt kívánok vállalni illetve más, közösségformáló események megvalósítása, könyvtárunk és gyermekjátékaink bővítése.
Tevőlegesen szeretném részemet kivenni a, hála Istennek bővülő közösségi létszám miatt indokolt, épületbővítésben esetleg egy állandó gyermekmegőrző/óvoda megvalósításának mérlegelésében.


Palkó Boglárka

Palkó Boglárka Fanni vagyok, 1989. július 19-én születtem Budapesten.
Alapdiplomámat (BA) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán, a közgazdász mesterdiplomámat (MA) pedig az Universitaet Hamburg Gazdaságtudományi Karán szereztem. Szakmai pályafutásomat Magyarország Külügyminisztériumában kezdtem Budapesten, majd 2013 szeptemberétől Izrael Állam Belbiztonsági Minisztériumának (Misrad LeBitahon HaPnim) nemzetközi szóvívőjeként dolgoztam Jeruzsálemben. Jelenleg az IBM Global Financing pénzügyi elemzőjeként dolgozom.

További részletekért kattintson ide


Tausz Gábor
Tausz Gábor vagyok, immáron több mint 2 éve a lágymányosi közösség tagja. 1985-ben születtem Budapesten, diplomát a Színház- és  Filmművészeti Egyetem film-operatőr szakán szereztem.
Hetente többször – shabbat-kor és hétköznap is járok a Bet Shalom zsinagógába. Apai ágon zsidó családban, zsidó identitással, de vallás nélkül nőtten fel. Öt-hat éve Izraelből hazaérkezve kezdtem a vallással foglalkozni, érezve a felelősségét annak, hogy diaszpórikus zsidóként kötelességem, hogy megőrizzem s megéljem a Tórát a mindennapjaimban. Érezve fontosságát a tanulásnak, hagyományaink megőrzésének, hogy majd gyermekeimnek úgy adhassam át a Tórát, ahogy azt Ö-valótól több ezer éve megkaptuk.
Feleségemmel, mint második otthonunkra tekintünk a zsinagógára. Mindketten nagyon sokat kaptunk mind a közösségtől, mind a rabbinktól. Ezekért természetesen egy “köszönöm” nem elég:
felelősségünknek, felelősségemnek érzem, hogy én is ugyanakkora odafigyeléssel, erővel és lelkesedéssel tegyek a zsinagógáért, és ezáltal talán az egész zsidóságért.
Tavalyi évtől, mint BZSH-küldött rendszeresen részt vettem az elöljáróság ülésein, és ezáltal a zsinagógát érintő döntések meghozatalában, jövőjének formálásában. A BZSH-ban eltöltött egy év után úgy látom, hogy a közösségért igazán eredményesen dolgozni, érte tenni csak “helyben”, veletek együtt lehet.
Elöljáróként fő feladatomnak nem egy zsinagóga vallási és kulturális életének megteremtését tartom, hiszen a Bet Shalom zsinagóga ilyen tekintetben is kiemelkedő és magas színvonalú, viszont közösségünk nagy ütemű gyarapodása szükségessé teszi, hogy még komolyabb oktatással, meg több kulturális, szabadidős tevékenységgel szolgáljunk.

Tímár György

Tisztelt jelölők!
Megtiszteltetésnek vettem a felkérést, elfogadom és igyekezetemmel a közösséget szolgálom felkérésük esetén.
Tímár György 67 esztendős nyugdíjas vendéglátós vagyok.
Nem sokat kellett, de mégis gondolkodtam azon, hogy mi az, amivel én segíthetem ennek a zsinagógának, ennek a közösségnek a munkáját.

Elsősorban azzal a világi tudással, amit kaptam annak idején a szüleimtől, azzal, hogy mindig is zsidó tudattal és zsidó büszkeséggel éltem az életem.

Másodsorban azzal a képességgel, hogy mindezt a megszerzett, megélt tudást átadjam. Három gyerekem van, mindegyikük ismeri családjának a történetét, büszkék a zsidóságukra, büszkék arra, hogy ennek a családnak, legyen az a Tímárok családja, vagy a zsidóság, annak tagjai.

Harmadrészt – és ezt elsősorban a vendéglátásban eltöltött évtizedeknek köszönhetem – az együttműködés képességét. Meg kell hallgatni a másikat, s ha kell, akkor kezet kell nyújtani felé. Én ezt tudom és gyakorlom is.

Végül, de nem utolsósorban abban is segíteni tudok és akarok is, hogy – persze a kor nem dicsőség, hanem állapot – szerencsére sokan ismernek és sok embert ismerek.

Mindezeket ajánlom fel a Bét Sálom zsinagógának, a közösségnek. Köszönöm felkérésüket

 

Jelöltek a BZSH közgyűlésébe:

Körzetünket 4 küldött fogja képviselni BZSH közgyűlésben, közülük 2 küldött MAZSIHISZ közgyűlésbe is bekerül. A küldött feladata, hogy részben a körzet, ám legfőképp a budapesti és magyar zsidóság érdekeit képviselje a budapesti illetve az országos közgyűlésben.

Jelölt neve Programja
VOLT-Grisztel
Grisztel András
 A jelölt programja feljebb megtalálható!

Horváth Jocó
 A jelölt programja feljebb megtalálható!

Kertész Gábor
 A jelölt programja feljebb megtalálható!

Palkó Boglárka
 A jelölt programja feljebb megtalálható!

Stern Péter

Emlékszem az első találkozásunkra a Bét Sálommal. 2006. Erev Jom Kipur volt.
A közösség akkori elnöke, Ladányi Gyuri hívott meg, így mellette ültem az első sorban, Zolihoz egészen közel. Csend volt és áhítat.
A kántor éppen a Kol Nidrét kezdte recitálni amikor megszólalt egy telefon. Hangos volt, zavaró és az enyém.
Majd’ elsüllyedtem.
Aztán megszoktuk, mi több, megszerettük egymást. Én sokat jártam le és mindig igyekeztem tenni-venni, hasznos lenni.
2008-ban a közösség megválasztott elnökének.
Izgalmas és tevékeny 2 év volt, majd az alija mellett döntöttünk és elköszöntünk egymástól.

Azóta sokat változtunk.
A Bét Sálom és én is.

Feleségemmel Katival és a három lányunkkal (Lili, Lea, Támár) újra itt élünk.
Szombattartó család vagyunk, ismerjük a magyar zsidóságot és sokan ismernek bennünket is.
Én a Magyar Innovációs Ügynökség vezetőjeként jellemzően innovációval és üzletfejlesztéssel valamint az érdekeltségembe tartozó vállalatok irányításával foglalkozom, emellett a Salfordi Egyetem mesterkurzusának utolsó éves hallgatója vagyok. (MSc in Global Management) Feleségem a Gan Menachem pedagógusaként dolgozott, mielőtt megszületett Tamar.

A Bét Sálom az eltelt évek során jelentősen megerősödött, véleményformálójává érett a magyar zsidó közéletnek.
Jó érzéssel tölt el, hogy a közösség soraiban a sok régi ismerős mellett még több a számomra ismeretlen arc, akiket remélem hamarosan lesz lehetőségem megismerni hiszen Zoli megkeresését követően elfogadtam jelölésemet az elöljárói tisztségre hogy tapasztalatommal és kapcsolataimmal újra segíthessem régi közösségemet.

 11055318_817336364970507_3310951990849845985_n

 
 
 
 
Fotók
Close