Kezdőlap » Hírek » Tanulás » Imák » Smá Jiszráél

Smá Jiszráél

Az egyistenhit a judaizmus alappillére. Ezen vezérlő elv legékesebb kifejeződése a Smá Jiszráél ima lényegét alkotó hitvallás:
“Halld Izrael! Az Örökkévaló, a mi Istenünk az Örökkévaló egyetlenegy!”
Ez a mondat Isten egységének hirdetése, amit minden reggel és este el kell mondani.

Az ima szabad (saját szavakkal) elmondása ante 4. század óta már nem számít teljesen “kósernek”, mivel már nem tudtak héberül elmondani egy szöveget, hiszen a beszélt nyelv már az arameus volt.
És sajnos nem minden ember költõ, és nem tud ilyen emelkedett stílusú szöveget mondani.
Emiatt a bölcsek összeállították az imakönyvet. Természetesen a meghatározott szövegen kívül mindenkinek joga van elmondani saját gondolatait is.

Ami a nyelvet illeti, szabad minden nyelven imádkozni, hisz Isten – mint azt jól tudjuk – minden nyelven ért! Ahogy a Talmud is mondja: “Smá Jiszráél!”, azaz “Halljad Izrael!”, szó szerinti fordításban viszont: “Értsd meg Izrael!” – vagyis azon a nyelven kell mondani, amin érti (Talmud Bráchot 13a.). Tehát lehet a magyar fordításból is imádkozni annak, aki egyenlõre még nem tud héberül. Azonban a hivatalos zsidó nyelv a héber, ezért a közösség csak héberül imádkozhat (Chátám Szofér responzumai, Likuté sut 84.).
S ugyanígy, ha a magánembernek alkalma nyílik rá, mindenképpen tanuljon meg héberül!
Ezért is írjuk le ide a Smá-t fonetikusan.

askenáz kiejtés:

Smá Jiszróel Ádaj-noj Elaj-hénu Ádaj-noj ehod
Boruh sém kevajd málhuszaj leajlom voéd

Veohavto esz Adaj –noj Elaj-hejho,
Behol levovhó,
uvehol náfsehó,
Uvehol meajdho,
Vehoju hadevorim hoéle,
aser onajhi mecavho hajajm
al levovho,
vesinántom levoneho,
vedibárto bom besivteho bevészeho,
uvelehteho vádereh, uvesohveho, uvkumeho
uksártom leajsz ál jodeho,
vehoju letajtofajsz béjn éjneho,
uheszávtom ál mezuzajsz béjszeho uviseorého.

****
Szfárád kiejtés

Smá Jiszráel Ádo-náj Elo-hénu Ádo-náj echád
Báruch sém kevod málchuto leolám váéd

Veáhavtá et Ado–náj Elo-hejchá,
Bechol levávchá,
uvechol náfsechá,
Uvehol meodchá,
Veháju hadevárim háéle,
aser ánochi mecavchá hájom
al levávéchá,
vesinántám levánechá,
vedibártá bám besivtechá bevétechá,
uvelechtechá váderech, uvesochvechá, uvkumechá
uksártám leot ál jádechá,
veháju letotáfot béjn éjnechá,
uchetávtám ál mezuzot béjtechá uviseáréchá.

 
 
 
 
Fontos információk a gyászolók káddisáról
Close